Hem » Projektet

Internationell hemsida

Projektet

Vårt mål är att skapa läromedel inom bildämnet för att användas av lärare för motsvarande årskurs 5.

Lärare ska kunna använda materialet flexibelt till sina elever, och kan hjälpa till att via 8 olika områden ge eleverna en introduktion till konst från de fyra ländernas nationalmuseer. Den svenska gruppen använder sig av konst från Nationalmuseum i Stockholm.

Områdena är

  • Kärlek och familj (UK)
  • Mod och styrka (UK)
  • Frihet (GR)
  • Flyktingar (GR)
  • Natur (SE)
  • Arbete och industri (SE)
  • Världen (IT)
  • Vetenskap och teknologi (IT)

Varje tema inkluderar bakgrund och information, samt exempel från alla fyra medverkande länder. Elevuppgifterna utgår från områdena språk, drama och konst.

Översättning från de olika språken kommer att göras, så att det blir lätt tillgängligt.

En ”verktygslåda” görs tillgänglig online, ett ”bibliotek” med stödjande material, artiklar, lärarintervjuer, mm

Andra aktiviteter:

Utprovning av modulerna med hjälp av lärare

Möten för lärare   

Informationstillfällen (med nätverk av skolor, museer, universitet och andra)  

En hemsida för projektet/Facebook/Twitter/Linked-In mm