Internationell hemsida

Get Creative with Art Online!

Ett projekt inom Erasmus Plus

Detta är ett samarbetsprojekt inom Erasmus Plus programmet strategiskt partnerskap. Det startade i april 2021 och är tvåårigt. Fyra länder är involverade: förutom Sverige deltar också Storbritannien, Italien och Grekland.

MÅL:

Projektets mål är att tillhandahålla elevmaterial inom bildämnet till lärare för åldersgruppen 11 år. Resultatet ska bli 8 moduler som lärare kan använda i sina klasser, plocka och välja utifrån behov för att göra konst tillgänglig för eleverna.

METOD:

Projektdeltagarna ska utveckla arbetsmoduler genom att använda exempel från ländernas olika museer. Modulerna ska sedan utprovas och utvärderas av skolor, och därefter görs de tillgängliga digitalt.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss!

Christina Erenvidh:

christina@getcreative.nu

Margareta Odstam:

maggis@getcreative.nu